• GB
 • DK
 • Energimærkning af bygninger

  Hvornår er der krav om energimærkning?

  Der er krav om energimærkning ved:

   

  • Salg eller udleje

  Det er sælgers/udlejers pligt at sørge for, at køber/lejer får udleveret energimærkningen. Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge et gyldigt energimærke til ejendomsmægleren inden bygningen sættes til salg.

   

  • Nybyggeri

  Det er bygherrens pligt at få en ny bygning energimærket. Energimærkningen skal indsendes til kommunen, inden bygningen kan blive meldt færdig til i brug tagning. Formålet er at kontrollere, at bygningen overholder energikravene i byggetilladelsen. 

   

  • Offentlige bygninger over 250 m2

  Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Vi antager at pligten til at gennemføre energimærkningen ligger ved lederen af institutionen.

  Energimærket er gyldigt i 10 år - eller indtil der foretages væsentlige energimæssige ændringer på bygningen.

  Står du og skal bruge et energimærke på din bygning.

  Uanset om du er privat ejendomsejer, erhvervsdrivende eller offentlig bygningsejer, kan vi hjælpe dig med at udarbejde en energimærkning af din ejendom.

  Kontakt os for en aftale eller et tilbud

   

  Formålet med energimærkningen er at fremme energirenoveringen af bygninger og derved reducere varmeregningen samt at give mulige købere/lejere et sammenligneligt overblik over energiøkonomien i bygningen kontra andre bygninger.

   

  Vi foretager energimærkning af alle typer af bygninger

   

  Energimærkning af små ejendomme

  Små ejendomme er bygninger på mindre end 500 m2 opvarmet areal, eksempelvis:

  • Enfamiliehuse
  • Stuehuse til landbrug
  • Række- og dobbelthuse
  • Etageboliger under 500 m2, uanset ejerform (andelsbolig, ejerlejlighed, udlejningsejendom)

   

  Energimærkning af store ejendomme

  Store ejendomme er bygninger på mere end 500 m2 opvarmet areal, eksempelvis:

  • Etageboliger  over 500 m2, uanset ejerform. (andelsbolig, ejerlejlighed, udlejningsejendom)
  • Butik, handel og kontorbygninger
  • Blandet anvendelse (bygninger med både bolig + erhverv)
  • Offentlige bygninger​

   

  Ejendomme fritaget for energimærkning

  Ejendomme der er fritaget for energimærkning er, eksempelvis:

  • Bygninger mindre end 60 m2
  • Fredede bygninger
  • Produktionsbygninger (BBR bygningskode 200-299)