• GB
 • DK
 • ENERGIRAMME BEREGNING

  Skal du bygge helt nyt..

  Energirammeberegningen dokumenterer, at bygningens samlede energibehov til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand ikke overstiger energiramme kravet i Bygningsreglementet.

  ​Beregning af energirammen anvendes ved projektering og ansøgning om byggetilladelse ved alle typer bygninger. 

  Energirammeberegningen skal indsendes til kommunen sammen med tegninger ved ansøgning om byggetilladelse. Den skal også senere bruges ved energimærkningen af den nye bygning, inden der kan gives ibrugtagningstilladelse til denne.

  Vh-consult udarbejder energiberegning til nye bygninger og vi er gerne med i projekteringsforløbet med råd og vejledning omkring hvordan energi kravene opfyldes.

  Kontakt os for en aftale eller et tilbud

  Skal du bygge om eller til ..

  Varmetabsberegning - beregning af bygningens varmetab
  I forbindelse med en tilbygning eller en ombygning, som skal opvarmes, skal der ved ansøgning om byggetilladelse også foreligge dokumentation for at energikravene er overholdt.
  Dette kan bl.a. ske via en varmetabsberegning, som dokumenterer at Bygningsreglementets krav til energibehov er opfyldt.​

  Vh-consult udarbejder også varmetabsberegninger til om- og tilbygninger. Her er vi også gerne med i projekteringsforløbet med råd og vejledning. Måske kan vi eftervise kravene alene via u-værdierne på konstruktionerne.
  Kontakt os for en aftale eller et tilbud