• GB
 • DK
 • TRYKPRØVNING

  Ved færdigmelding af en byggesag skal der foretages Blowerdoor/ tryktest?

  Iht. gældende bygningsreglement skal nye bygningers klimaskærm (ydervægge, loft og gulv) være så tæt, at den øvre grænse for luftskifte ikke overstiger 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa, over- eller undertryk i bygningen.


  Bygningens ind-/udsivning kontrolleres med en såkaldt Blower door, som består af en nylondug, der monteres i et eksisterende dørhul, og der isættes en blæser - en såkaldt blower.

  Med et avanceret computerprogram til trykprøvning laves en serie målinger af såvel overtryk som undertryk. Programmet kan herefter beregne luftskiftet i bygningen og dermed bygningens tæthed eller mangel på samme.​​

   

  Vh-consult's samarbejdspartner foretager tæthedsprøvning af nye bygninger og er behjælpelige med evt. fejlfinding via termografi hvis dette er nødvendigt.

  Kontakt os for en aftale eller et tilbud.